Định vị theo dõi xe máy khi xảy ra trường hợp mất trộm.

Định vị theo dõi xe máy quản lý con cái.

Định vị theo dõi vợ, chồng ngoại tình.